Våbenskabe

Alt om våbenskabe

Velkommen – Siden er under opbygning!

På denne hjemmeside kan du finde information om våbenskabe og tilbehør til våbenskabe. Du kan læse om love og regler, forsikring og om, hvilket våbenskab du kan købe og meget mere.

Er du lige blevet jæger og skal have anskaffet jagtvåben eller måske kommet i hjemmeværnet eller en skydeklub og har tilladelse til at tage våben med hjem? Ja så kan der være inspiration at finde her på alt-om-jagt.dk. Måske har du allerede et våbenskab, men du er i tvivl om overholder de nye regler ? Dette og meget mere svarer vi på her på hjemmesiden.

Har du våben i hjemmet skal de opbevares i et godkendt våbenskab. Der er nye regler pr 1. januar 2016 der nu skal følges, dem kan du læse mere i afsnittet om regler og krav. Det er et godt sted at starte hvis du står og vil købe et våbenskab.

På siden her kan du finde masser af information og links til sider om våben og våbenskabe. Vi prøver at besvare de mest typiske og også atypiske spørgsmål om opbevaring af våben og våbenskabe. Se mere i indholdsfortegnelsen herunder.

Håber du finder det du søger i vores artikler eller i de links vi viser på siden. Vi har efter bedste evne forsøgt at finde alt det relevante materiale der er på nettet, når det gælder våbenskabe. Bemærk er du i tvivl, bør altid kontakte dit forsikringsselskab, for at sikre du er dækket ind i forhold til deres gældende forsikringsbetingelser.

Hvem bør have et våbenskab og hvilke våben skal opbevares i våbenskabe

Medlemmer af skytteforeninger, idrætsudøvere, hjemmeværnsfolk, samlere, jægere og andre der er i besiddelse af og opbevarer skydevåben af følgende typer:

 • Pistoler
 • Revolvere
 • Selvladepistoler
 • Enkeltskudpistoler.
 • Glatløbede haglgevær
 • Piber, baskyler og aftagelige magasiner til do
 • Rifler
 • Jagtrifler
 • Salonrifler
 • Banerifler
 • Maskingeværer
 • Ammunition

Love og regler for opbevaring af våben

Der er skrevet mangt og meget om de forskellige godkendelser for opbevaring af våben. Pr 1. januar 2016 er en ny lov trådt i kraft og det gør lovgivningen lidt svær at fortolke.

Vi har herunder forsøgt at skære helt ind til benet og forenklet loven så den er til at forstå. Uanset hvilken godkendelse skabet har skal alle våbenskabe der vejer under 1.000 kg fastboltes forsvarligt i gulv eller væg – en fastboltning er ikke bare med nogle små selvskærende skruer, men på en måde så skabet står urokkeligt fast og ikke kan flyttes. Reglerne er for opbevaring af op til 24 våben i et skab. Opbevarer du ammunition i samme skab skal der være i et særskilt aflåst rum.

Dig der skal købe nyt våbenskab:

 • Vælg frit mellem godkendelsen EN 1143-1  eller SSF 3492

Dig der vil købe et brugt våbenskab:

 • Typisk vil dette skab være godkendt efter Skafor Blå eller Rød. Det er vigtig du kontakter dit forsikringsselskab inden du køber skabet. Er det godkendt efter EN 1143-1 eller SSF 3492  er der ingen problemer i at købe det.

Er Skafor blå stadig en lovlig typegodkendelse

Ja, hvis du er i besiddelse af et skab godkendt med mærket Skafor Blå, lever det op til kravene for opbevaring af våben. Du kan flytte det rundt i dit nuværende hjem uden at kontakte dit forsikringsselskab, men husk det skal boltes fast hvis det vejer under 1.000 kg.

 Flytter du til ny adresse bør du kontakte dit forsikringsselskab og få godkendelse af flytningen..

Vil du sælge våbenskabet bør køberen gøres opmærksom på at der skal en særlig tilladelse til for at det kan godkendes til opbevaring i købers hjem.

Forsikringskrav til våbenskabe

 I forsikringssammenhæng er det vigtigt at dine våben er forsikret i tilfælde af tyveri eller brand. på grund af nye regler pr 31.12.2015 har der været lidt uklarhed om hvilke skabe man kunne bruge lovligt, hvilke der kunne handles og flyttes.

Der er mange tekniske spidsfindigheder forbundet med lovgivningen og reglerne fra forsikringsselskaberne, men “keep it simple” er en god strategi i forsikringsspørgsmål, så det skal vi forsøge at gøre. Følgende 3 punkter skal du vide.

 • Køber du et nyt våbenskab (under 25 våben) skal det være godkendt EN 1143-1 eller SSF 3492
 • Har du et våbenskab købt før 31.12.2015 er det stadig ok med en Skafor Blå/Rød godkendelse.
 • Køber du et brugt våbenskab der ikke er mærket EN 1143-1 eller SSF 3492 så kontakt dit forsikringsselskab og få en skriftlig forhåndsgodkendelse af skabet.

Bøder og straf for forkert opbevaring af våben

Det er vigtig at forstå alvoren i korrekt opbevaring af våben. Ikke fordi du mister dit gevær eller din riffel under tyveri, men fordi der i disse tider kan ske ganske alvorlige forbrydelser sted med våbnet. Derfor er der også blevet strammet op på loven om opbevaring af skydevåben. Vi har fundet enkelte sager ved søgning på nettet og det viser at bødestraf ikke kan gøre det, men i stedet temmelig lange fængselsstraffe.

En sag fra 2013 er der en mand der idømmes 12 måneder ubetinget fængsel fordi han under skærpede omstændigheder opbevarede en skarpladt pumpgun frit tilgængelig på sofabordet, og i øvrigt affyrede våbnet efter indtagelse af alkohol.

En anden dom fra Svendborg, hvor en ung mand opbevarede 2 jagtgeværer i et uaflåst klædeskab udløste en straf på 60 dages betinget fængsel.

Loven siger i §59 i “Bekendtgørelse om våben og ammunition” at straffen kan udgøre, bøde eller fængsel indtil 4 måneder, eller under skærpende omstændigheder op til 2 års fængsel.

Se loven her § 24 og 59 

 Det kan altså give fængselsstraf for at lade sit våben ligge og flyde og opbevare det uforsvarligt. Så anskaffer du våben så sørg for også at have et våbenskab.

Montering af våbenskab

 Et våbenskab der vejer under 1.000 kg skal fastgøres til en stabil bygningsdel, typisk gulv eller væg. Fastgør våbenskabet med min. 4 stk 10 mm bolte stålkvalitet 8.8 med expansion og min. 10 cm ind i bygningsdelen.

Størrelser på våbenskabe

Der fås mange forskellige størrelser og udgaver af våbenskabe, de mest søgte størrelser er våbenskabe til 3, 5 og 10 våben. Men der er også modeller beregnet til 7, 9, 18 og 25 våben.

Når du skal ud og købe våbenskab så tænk det utænkelige, at du bliver grebet af din hobby og i stedet for en enkelt haglgevær, med tiden får både 2 og 3 af den type samt et par rifler og noget andet dyrt udstyr du gerne vil opbevare i skabet. Med andre ord, de fleste køber et våbenskab der hurtigt bliver for lille!.

Våbenskab til pistoler

Skal du have et våbenskab til opbevaring af din pistol og ikke mener du få brug for plads til riffel eller gevær kan du nøjes med et lille skab, der minder om et lille pengeskab.

Et typisk udvendig mål kan være b 55 h 40 d 40 og kan være indrettet med en enkelt hylde. Skabet er også velegnet til opbevaring af andre værdigenstande som feks pas, penge og smykker.

Hvordan forsikrings kravene er for dine værdigenstande skal du forhøre din forsikring om. Våbenskab til pistol skal overholde samme standarder som de store våbenskabe.

Hvad med luftgevær

Luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal opbevares i et godkendt våbenskab. Er våbnet under kaliber 4,5 mm gælder ikke særlige opbevaringskrav, dog vil almindelig omtanke være at foretrække, hvis der feks er børn i huset.

Du kan læse mere om luftvåben her 

Hvilken lås kan bruges

 Normalt skal du ikke tænke på hvilken lås der er bedst. Køber du et godkendt våbenskab er der monteret en godkendt lås.

Står du for at udskifte låsen, hvis den gamle er ødelagt, er der flere mærker at vælge mellem. Det kan være feks.  Stuv. Mauer, Cawi, FAS, Polazek m.fl – De varierer lidt i hvad de kan, feks har nogle symmetriske nøgler (så de ikke skal vende på en speciel måde) andre kan kodes om hvis du mister dine nøgler.

De fleste låse leveres med 2 til 4 nøgler som standard.

Der fås også smarte tastatur kodelåse som  Titan og Spartan. Priserne for alm låse ligger fra ca. kr 500 og op og kodelåse fås fra godt et par tusinde kr.

Husk at nøgler altid skal opbevares forsvarligt, hvor andre ikke har adgang og selvfølgelig ikke sammen med våbenskabet.

Materialer, glas, træ eller stål og hvad med farver?

 Vil du have et våbenskab i andet end stål, er der ikke meget at vælge mellem. Et af de eneste jeg har set er et eksklusivt lavet i trælook (stål) med pansret glasfront. Til gengæld findes der faktisk flere skabe i andre farver end de lidt kedelige beige eller grå våbenskabe. Der er feks farver som grafit, grøn, sort, champagne, brun og helt hvid.

Hvad vejer et våbenskab

De er tunge, men de skal jo også have en vægt, der gør at tyven ikke bare lige tager det under armen og løber sin vej. Eksempler:

 • Et skab til 5 våben ca. 75 kilo
 • Et skab til 8 våben ca. 120 kilo
 • Et skab til 10 våben ca. 150 kilo
 • Et skab til 16 våben ca. 165 kilo
 • Et kæmpe skab til 23 våben ca 260 kilo

Som man kan se skal stort set alle våbenskabe i dag fastgøres i huset, da de vejer under 1.000 kilo

Placering hvor må det stå ?  I garagen, stalden eller vinkælderen

 Jeg kan faktisk ikke finde nogen information der siger om man må stille et våbenskab i feks. en garage eller gildesal eller lign. Men det vi ved med sikkerhed er, at hvis det vejer under 1.000 skal det boltes fast i en fast bestanddel af bygningen.

Så det skal som minimum være opstillet i en bygning. Jeg vil anbefale man forhører sit forsikringsselskab og måske politiet, hvis man vil stille våbenskabet andre steder end inde i sit hus. Man skal desuden være opmærksom på temperatur og luftfugtigheden i rummet.

Våbenskabe og våben ved flytning

Hvordan man skal forholde sig mht til sit våbenskab og sine våben under flytning,  har jeg fundet lidt viden om her.

Du skal huske at melde adresseændring på våbentilladelsen,  hvis du ikke har våben opbevaret på samme adresse som din folkeregisteradresse.

Flytter du fra en adresse til en anden og har haft våbnene opbevaret på adressen skal du ikke lave en adresseændring, da det sker automatisk. Men husk endelig forsikringen.

 Er dit våbenskab ikke godkendt efter de nye EN 1143-1 eller SSF 3492 godkendelser, men måske kun med Skafor Blå / Rød så er det ikke automatisk godkendt af din forsikring. Du bør derfor tage kontakt til dit forsikringsselskab og forklare, hvordan dit skab er mærket og at du skal flytte.

Rent fysisk under transport gælder reglen, at det skal ske på forsvarligt vis, under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel. Der er altså ikke en god ide blot at lægge våbnene i en flyttekasse og så håbe på at flyttemanden passer på det. Læs § 9 i retsinformation om transport af våben her

Priser og tilbud på våbenskabe

 En hurtig søgning på nettet viser et stort spænd i priser og der reklameres da også med diverse tilbud.

Her er lidt eksempler indhentet i september 2017. Er dit behov begrænset til et våbenskab beregnet  til 3-5 våben kan der findes nye billige våbenskabe fra ca kr 3.000. Et  skab til 10 våben fås fra ca kr 4.000 og et stort våbenskab til 17 våben fås fra ca kr 5.000.

Vil du have et mere eksklusivt skab er der tale om helt andre priser, hvor priserne spænder fra ca kr 25.000 og op til ca kr 55.000

Prisen på brugte skabe kan være svære at gennemskue, men hvis det ellers er godkendt eller kan godkendes af dit forsikringsselskab, kan der godt findes gode køb. Et brugt skab er jo ikke som en brugt bil, der er slidt alle steder, det kan allerhøjest være låsen der er defekt, så tjek den inden du køber. Husk også at afstemme med dit forsikringsselskab om de kan godkende skabets sikkerhedsmærkning.

Kan man bruge et våbenskab til opbevaring af andre værdigenstande

Et sikringsskab eller pengeskab har samme krav til for sikkerhedsstandard som et våbenskab, så ud fra den betragtning skulle der jo ikke være noget i vejen for at man deponerer sine kontanter, kreditkort, smykker og lignende sammen med våbnene. For en sikkerheds skyld, kontakt dit forsikringsselskab. Måske har du også flere værdier end din indboforsikring er sat til og skal alligevel have justeret beløbet.

Transport og bil – skal der være aflåst våbenkasse i bilen?

 Når du skal på jagt, i skydeklubben,  eller hvor du nu bruger dit skydevåben er der visse regler der gælder for transporten. I Bekendtgørelse om våben og ammunition kan du i § 9 læse hvad loven foreskriver. jeg har forsøgt at forenkle det lidt herunder

Våben og ammunition, skal under transport forsvarligt være under konstant opsyn eller i aflåst rum, tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

 • Du må kun køre rundt med skydevåben hvis det har et lovligt formål
 • Der gælder særlige regler for skytteforeninger og forhandlere af skydevåben

 Læs § 9 “transport”, med en mere uddybende tekst her

Fugt i våbenskabet, vedligeholdelse af våben

Du kender det måske, at komme træt hjem efter en lang dags jagt, vildtet skal ordnes og våbnet skal bare på plads. Du sætter våbnet ind i våbenskabet og glemmer alt om det for en tid.

Er du nu så uheldig først at skulle bruge våbnet efter et par måneder, kan det være lidt af en grim oplevelse. Hvis du, uden at tørre geværet af, blot sætter det ind i våbenskabet, måske sammen med en våd jagttaske og jakke.  Ja så er der stor risiko for, at det er fuld af rust når du åbner skabet igen.

Brug god tid på at få jagtgeværet eller riflen tørret godt og grundigt, både udenpå og inde i løbet. Smør det herefter grundigt ind i olie og først herefter kan du sætte det ind i skabet. Bruger du også skabet til ammunition og tøj mm så vent med at sætte det ind,  til det er tørret godt igennem.

For at afhjælpe fugtproblemer, kan du også sætte noget fugtsugende ind i skabet, feks en skål med ris, eller små fugtabsorberende poser.

Køb af våbenskab

Er du klar til at købe et våbenskab, et brugt, måske fra en du kender eller et sprit nyt?. Så håber jeg du er blevet klædt lidt bedre på af vores info om våbenskabe. Der er herunder nogle få steps du kan bruge til overvejelse inden køb af våbenskab.

 1. Kontroller om du har behov for et våbenskab ifølge våbenloven
 2. Tænk, hvor stor er mit behov nu, hvor mange våben vil jeg have på sigt?
 3. Skal det også rumme ammunition og evt andre værdigenstande.
 4. Find en plads i huset hvor det kan / må stå og husk på fastboltning
 5. Find en model der passer i størrelse,indretning,  farve og pris
 6. Tjek priser på nettet hos forskellige forhandlere.
 7. Køb i god tid så det er klar til opbevaring af dine våben.

Nyttige links til artikler, lovgivning mm

 

https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar/Politi/Vaabentilladelse

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142859

https://www.politi.dk/da/aktuelt/SporgsmalSvar/Hvordan+skal+v%C3%A5ben+og+ammunition+opbevares.htm

http://m.stephanfalsner.dk/Advokat-og-j-ger.html

http://admin.forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/tyveri/Documents/Information%20om%20v%C3%A5benskabe.pdf

http://justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/vaaben/erhvervelse-besiddelse-og-anvendelse-af-vaaben/skydevaaben-og-ammunition

https://www.dgi.dk/skv